ANKETA: SESTAVLJANJE IZKAZA DENARNIH TOKOV

Dovolite nam, da vam zastavimo nekaj vprašanj o načinu sestavljanja izkaza denarnih tokov v vašem podjetju. Vaše informacije nam bodo v pomoč pri razvoju pripomočka IFI in pri pomoči, ki vam jo lahko nudimo.

Prosimo vas, da po izpolnjeni anketi kliknete gumb "Shrani odgovore"

Elektronski naslov
(obvezno):


1. Kako sestavljate izkaz denarnih tokov?
Samostojno brez kakršnekoli pomoči (literatura in lastne izkušnje)
Na podlagi podatkov, ki se avtomatsko izračunajo iz informacijskega sistema v podjetju
S pomočjo pripomočka IFI, ki smo ga pridobili na seminarju LM Veritas
S pomočjo drugih pripomočkov
Pri sestavljanju mi pomaga revizor
Drugo
2. Kdaj sestavljate izkaz denarnih tokov?
Enkrat letno (za letno poročilo)
Večkrat letno (ob medletnem poročanju)
Za načrtovanje likvidnosti
Nikoli (sestavijo ga revizorji)
3. Koliko časa vam vzame sestavljanje izkaza denarnih tokov?
Nekaj ur
En dan
Več dni
Več kot en deden
4. V kakšni obliki sestavite izkaz denarnih tokov?
I. različica – podatki o prejemkih in izdatkih se izračunavajo avtomatsko iz računovodskih podatkov v informacijskem sistemu
I. različica (neposredna metoda) – podatke izračunavamo ročno iz knjigovodskih podatkov
II. različica (po SRS 26)
Po MRS (oblika ni definirana)
5. Kako sestavljate konsolidiran izkaz denarnih tokov?
Ga ne sestavljam
Sestavljam ga iz konsolidirane bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter dodatnih podatkov, ki jih pridobim od odvisnih podjetij
Odvisna podjetja sestavijo samostojne izkaze denarnih tokov, ki jih nato združimo in izločimo medsebojne transakcije
Podatke se pridobimo iz računovodskega informacijskega sistema (tudi podatki odivisnih družb)
6. Katere zunanje storitve potrebujete v vašem podjetju? (izberete lahko več odgovorov)
Revizija računovodskih izkazov
Davčno svetovanje
Svetovanje povezano z gospodarskimi javnimi službami
Finančno svetovanje
Drugo
Vprašanja 7, 8 in 9 so namenjena samo tistim, ki sestavljajo izkaz denarnih tokov s pomočjo pripomočka IFI:
7. Ali vam pripomoček IFI koristi pri sestavljanju izkaza?
Zelo mi koristi, saj izkaz naredim bolj po posredni metodi (vnašam le podatke iz BS, IPI in dodatne podatke, podatke o prejemkih in izdatkih naložbenja ter financiranja pa bolj ocenim)
Veliko podatkov moram še vedno izračunati ročno, vendar mi koristi in ga uporabljam za končno sestavitev in kontrolo
Uporabljam ga bolj kot kontrolo, izkaz pa izračunam ločeno na podlagi svojih tabel
Pripomoček je preveč zahteven in kompliciran za uporabo
8. Ali vam sama metodika sestavljanja izkaza, ki je vključena v pripomoček IFI, zadostuje za končni izračun (izračun pobotanih povečanj ali zmanjšanj iz BS ter IPI ter primerjava z neposrednimi podatki o prejemkih in izdatkih)?
Da, izkaz lahko sestavim brez kakšnih dodatnih popravkov
Večinoma lahko izkaz sestavim že iz predvidenih podatkov v delovnih listih »podatki BS« in »podatki IPI«, ostale popravke pa izvedem kar v končnem izkazu
Ne, pogosto moram kategorije še dodatno popravljati in prilagajati (popravke vnašam v delovni list »dodatni popravki«)
Ne, saj se vedno pojavljajo kakšni primeri, ki tako zakomplicirajo sestavljanje izkaza po posredni metodi da se sestavljanja lotim kar ročno
Drugo
9. Ali bi vam koristila še dodatna pomoč pri sestavljanju izkaza?
Da, sestavljanje izkaza se mi zdi zelo zapleteno
Da, sestavljanje mi vzame predvsem veliko dragocenega časa
Niti ne, saj se sami kar dobro znajdemo
Ne, sestavitev izkaza je že precej avtomatizirana, zato nimamo posebnih težav